Daňové a účetní aktuality – léto 2022

Daňové a účetní aktuality – léto 2022

Daňové a účetní aktuality – léto 2022 První polovina roku 2022 byla překvapivě bohatá na změny v daňové a účetní oblasti, jednak legislativní – máme několik novel daně z příjmů, například, a jednak výkladové. Máme novou judikaturu, která mění pravidla...
Závazky a pohledávky aktuálně

Závazky a pohledávky aktuálně

Komplexní pohled na problematiku závazků a pohledávek v daních a účetnictví, od právního pojetí, přes účetní specifika, až po daňové dopady a operace. Rozbor problematiky dle aktuálního právního stavu, pro příslušných novelách daně z příjmů, účetnictví a DPH. Z...
Daň z přidané hodnoty 2021 – 2022

Daň z přidané hodnoty 2021 – 2022

Předmětem semináře je rozbor daně z přidané hodnoty ve znění 2021 a výhled na rok 2022. Seminář je zaměřen především na rekapitulaci změn a úprav zákona o DPH v roce 2021 ve světle současných výkladů.  Z obsahu: Záloha na nadměrný odpočetOsvobození nájmu nově a jeho...