Zrušení registrace DPH na přelomu 2022 a 2023

Zrušení registrace DPH na přelomu 2022 a 2023

Novela DPH v rámci daňového balíčku 2023 je na spadnutí a v jedné své části obsahuje extrémně krátké lhůty. Proto dávám k dispozici stručné video, kde vysvětluji jak postupovat při zrušení registrace plátce, který je obratem mezi 1 a 2 miliony Kč. Video trvá cca...
Daňový balíček 2023 – videoseminář

Daňový balíček 2023 – videoseminář

Tento videoseminář je zaměřen na  další z daňových balíčků, tentokrát platný od 1. 1. 2023, který bude znamenat významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Některá ustanovení mají retroaktivní účinky, některá začnou platit...
Daňové a účetní aktuality – léto 2022

Daňové a účetní aktuality – léto 2022

Daňové a účetní aktuality – léto 2022 První polovina roku 2022 byla překvapivě bohatá na změny v daňové a účetní oblasti, jednak legislativní – máme několik novel daně z příjmů, například, a jednak výkladové. Máme novou judikaturu, která mění pravidla...