Předmětem tohoto videosemináře je rozbor daně z příjmů fyzických osob v aktuálním pojetí, na začátku roku 2023. Cílem semináře je jednak příprava na daňové přiznání fyzických osob a jednak rozbor změn pro rok 2023 v této oblasti. V semináři průřezově procházím celou oblast fyzických osob po jednotlivých paragrafech, aktuální výklady a pokyny Finanční správy a zásadní judikaturu, vztahující se k fyzickým osobám.

Z probíraných témat:

 • Podání daňového přiznání DPFO, povinnost podání, lhůty, forma podání
 • Daňový domicil fyzické osoby, pravidla, rizika, příjmy ze zahraničí
 • Předmět daně, operace se společným jměním manželů
 • Nepeněžní příjmy, ocenění – nové výklady
 • Osvobozené příjmy, oznamovací povinnosti, formuláře
 • Dary u FO – osvobození, navazující příjmy
 • Bytová potřeba – prodej nemovitostí, úroky z hypotéky
 • Příjmy jednatelů s.r.o., fakturace do s.r.o., odměna za výkon funkce, jednočlenné s.r.o.
 • Dodaňování 1 % vstupní ceny auta do mzdy, nová judikatura
 • Příjmy z podnikání – výdaje procentem, typy příjmů, obchodní majetek
 • Podnikání vs. nájem, podnikání vs. závislá činnost
 • Příjmy z § 8 – podíly na zisku, dluhopisy, úroky z půjček
 • Nákup a prodej cenných papírů, kryptoměny
 • 9 – nájem ze SJM, nájem movitých věcí vs. živnost, platby do fondu oprav atd.
 • Ostatní příjmy – prodej nemovitostí, fotovoltaické elektrárny, příplatek mimo kapitál
 • Příjmy ze spoluvlastnictví
 • Sazby daně, samostatný základ daně

Rozsah semináře: cca 5 hodin
Cena semináře: 1.400,- Kč bez DPH, 1.694,- Kč včetně DPH. 

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu šest měsíců, i k opakovanému přehrávání.
Objednávka - Daň z příjmů fyzických osob - aktuálně

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

10 + 5 =

Photo by Nolan Issac on Unsplash