Cílem tohoto semináře je rozbor daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2022 a 2023. Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

 Z probíraných témat:

  •  Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál
  • Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty
  • Náklady na pohonné hmoty, kniha jízd
  • Úroky z úvěrů a půjček
  • Dopravní paušál
  • Likvidace zásob
  • Manka a škody

Rozsah semináře: cca 2,5 hodiny
Cena semináře: 1.200,- Kč bez DPH, 1.452,- Kč včetně DPH. 

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu šest měsíců, i k opakovanému přehrávání.
Objednávka - Daňové a nedaňové náklady – aktuálně 2023

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

4 + 9 =