Předmětem tohoto videosemináře je rozbor problematiky DPH ve vazbě na unijní plnění, dodávky do a z třetích zemí a služby, po všech změnách a úpravách posledních let. Při rozsahu téměř deseti hodin jde o komplexní pohled na celou oblast, od vysvětlení základních pojmů a pravidel až po složité transakce mezinárodního obchodu.

 

Seminář je členěn do několika bloků:

  • dodání zboží do jiného členského státu
  • pořízení zboží z jiného členského státu
  • vývoz zboží do třetí země
  • dovoz zboží ze třetí země
  • poskytnutí a přijetí služby do/z EU a do/z třetích zemí

 

V rámci každého bloku nejprve vysvětluji základní pravidla – místo plnění, daňové doklady, DUZP a podobně, a posléze rozebírám složitější situace, které mohou v praxi nastat. Součástí semináře jsou rozsáhlé podkladové materiály a odkazy na další zdroje a literaturu.

 

Tento vzdělávací cyklus doporučuji všem, kteří si chtějí udělat v unijním a zahraničním DPH pořádek a důkladně probrat celou tuhle (ne úplně jednoduchou, ale velmi zásadní) oblast daně z přidané hodnoty.


Rozsah semináře: cca 10 hodin
 Cena: 3.500,- Kč bez DPH, 4.235, – Kč včetně DPH

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu šest měsíců, i k opakovanému přehrávání.

Objednávka - Daň z přidané hodnoty ve vztahu k EU a třetím zemím

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

12 + 2 =

Photo by frank mckenna on Unsplash