Předmětem videosemináře je rozbor zákona o DPH z pohledu vazeb na daně z příjmů a účetnictví. Domnívám se, že vazby mezi klíčovými daňovými a účetními předpisy jsou důležité zejména pro praktické účtování, protože nakonec musíme vždy zohlednit veškeré dopady do všech podstatných oblastí. Nemůžeme se izolovaně zabývat jednotlivými zákony, protože ony na sebe navazují, vzájemně ze sebe vycházejí a často si bohužel i odporují… Proto se v tomto semináři snažím o vysvětlení podstatných souvislostí mezi daňově účetními předpisy, přičemž východiskem je daň z přidané hodnoty. 

 
Z obsahu:
  • Obchodní majetek, zařazení a vyřazení – v DP a DPH
  • Hmotný a nehmotný majetek, odpočet, úpravy odpočtu, opravy a TZ
  • Přeúčtování, režim hlavního a vedlejšího plnění
  • Cena obvyklá v DPH, směnná smlouva 
  • Reklamní předměty, tiché víno
  • Nájem, leasing, úvěr – rozdíly v jednotlivých předpisech
  • Datum uskutečnění účetního případu vs. DUZP
  • Prodej nemovitosti – specifika jednotlivých zákonů
  • Ceny v daních z pohledu DPH – tržní, zjištěná
  • Vztah DPH k závislé činnosti, výkon funkce 
 
Rozsah semináře: cca 3,5 hodiny
Cena semináře: 1.400,- Kč celkem

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu šest měsíců, i k opakovanému přehrávání.

Objednávka - Daň z přidané hodnoty v návaznosti na účetnictví a daň z příjmů

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

6 + 3 =

Photo by Manki Kim on Unsplash