Nepřehlédněte novelu daně z příjmů fyzických osob platnou od nového roku, která upravuje prodej nemovitostí a případné osvobození.
Když fyzická osoba – občan – prodává nemovitost, máme v zákoně dvojí možné osvobození. Jednak v § 4 odst. 1 písm. a) je lhůta dva roky bydlení při prodeji rodinného domu nebo bytu, která, je-li splněna, znamená osvobozený prodej bez dalších podmínek. Tohle platilo do konce roku a platí to i nadále.
A za druhé, pro prodej všech ostatních nemovitostí platí lhůta vlastnictví, upravená v § 4 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. A tady došlo k podstatné změně, kdy do konce roku 2020 byla tato lhůta pětiletá, tzn. po pěti letech vlastnictví byl prodej osvobozen. Od roku 2021 je ale nutné splnit desetiletou lhůtu, tedy občan musí nemovitost vlastnit alespoň deset let, aby pak měl při prodeji osvobozeno. Ministerstvo mluví o zdanění investičních nemovitostí, ale tenhle režim se týká prodeje např. chaty, chalupy, garáže, pozemku, tedy obecně jakékoliv nemovitosti. Stejně tak to můžou být i ty rodinné domy či byty, ve kterých ale prodávající nebydlel.
Co je podstatné, tahle nová lhůta platí až pro nemovitosti pořízené po 1. lednu 2021. Pro nemovistosti nabyté do konce roku 2020 se nadále použije pětiletá lhůta.
A dále je potřeba si všimnout v § 4 (1) b) ještě jedné důležité změny. Totiž, i když nebude splněna desetiletá lhůta vlastnictví, je přesto možné prodej osvobodit, ale za podmínky, že peníze získané prodejem budou použity na „obstarání vlastní bytové potřeby“. Tahle možnost zatím v § 4 (1) b) nebyla a nepochybně bude využívaná poměrně často. Co to je bytová potřeba a jaká jsou pravidla tohoto podmíněného osvobození, je upravené v § 4b, který je v zákoně úplně nově.
A konečně pozor na jednu věc – i tato možnost, tedy osvobodit před splněním desetileté vlastnické lhůty, platí ale až pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021. Pro ty pořízené do konce roku 2020 platí sice jen pětiletá lhůta, ale bez možnosti použít na bytovou potřebu a tedy bez možnosti osvobodit před splněním lhůty. Ovšem tohle už najdete pouze v přechodných ustanoveních…
Uvážíme-li, že jde o prodej nemovitostí občanem, tedy o zcela běžnou záležitost, kterou by měl být i člověk neznalý daní schopen vyřešit jednoduchým nahlédnutím do zákona, nevím, nevím, jak to ten nebohý občan zvládne. 😅