Vysvtlivky k pravidlm týkajícím se místa poskytnutí služby související s nemovitostí pro účely DPH v EU od roku 2017.

Tyhle Vysvětlivky, které sepsala Evropská komise, velmi doporučuji ke čtení všem plátcům (ale i neplátcům) DPH, kteří uskutečňují služby spojené s nemovitostmi. Najdete tady co se vlastně považuje za nemovitost, v jakých případech se např. stroj chápe jakou součást nemovitosti, které služby jsou považovány za související s nemovitou věcí a které ne, a mnoho dalšího.

Podle mého názoru jsou tyto vysvětlivky základním výkladovým nástrojem pro určení místa plnění u služeb podle § 10 zákona o DPH a každý plátce by je měl mít, když ne zažité, tak alespoň prostudované.