Komplexní pohled na problematiku závazků a pohledávek v daních a účetnictví, od právního pojetí, přes účetní specifika, až po daňové dopady a operace. Rozbor problematiky dle aktuálního právního stavu, pro příslušných novelách daně z příjmů, účetnictví a DPH.

Z obsahu:

– dodavatelé, odběratelé – vznik, zánik, promlčení, splatnost pohledávek a dluhů

– novace dluhu, dohoda o narovnání – důsledky

– opravné položky – zákonné podmínky pro tvorbu, podklady, rušení

– dlužník v insolvenci, časové opravné položky, malé OP do 30 tis.

– odpis pohledávek

– dodaňování dluhů

– úvěry a půjčky – spřízněné osoby, úroky, obvyklé ceny

 

Rozsah semináře: cca 3 hodiny a 40 minut

Cena semináře: 1.100,- Kč bez DPH, 1.331,- Kč vč. DPH

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na videoseminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu šest měsíců, i k opakovanému přehrávání.
Objednávka - Závazky a pohledávky aktuálně

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

12 + 4 =