Podle informací Ministerstva financí přešlo na nový režim paušální daně téměř 70000 podnikatelů. Bude zajímavé sledovat po skončení roku, kolik jich skutečně bude mít paušální daň. Nový režim v sobě totiž ukrývá některá úskalí, které Ministerstvo zrovna nezdůrazňuje.

Zejména je nutné velmi varovat před tvrzením, že člověk, který je v paušálním režimu, nepotřebuje žádnou „administrativu“. Že si nepotřebuje evidovat výdaje na podnikání a snad pořádně ani příjmy. Toto je přesně dojem, který podnikatel v paušálním režimu získá z veřejně dostupných informací, šířených státní správou. Takový dojem je ale zcela mylný.

Skutečnost, že je člověk v paušálním režimu, znamená, že je povinen platit ony slavné zálohy 5469,- Kč měsíčně. Nic víc a nic méně. Nijak to ještě neznamená, že skutečně po skončení roku bude mít paušální daň a už vůbec to neznamená, že by nepotřeboval evidovat svoje příjmy a výdaje spojené s podnikáním.

Jeden příklad za všechny. Představme si podnikatele, který úspěšně vstoupil do paušálního režimu a celý rok 2021 platí ony paušální zálohy v domnění, že nebude povinen podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Všechny podmínky splňuje – není plátcem DPH, příjmy má do milionu korun (a je samozřejmě schopen to kdykoliv finančnímu úřadu dokázat), není společníkem veřejné obchodní společnosti atd. A potom např. v září 2021 prodá soukromě pozemek. Nic velkého, nic, co by jakkoliv souviselo s jeho podnikáním. Připusťme, že třeba dostal darem od rodičů pozemek a ten posléze za 30 tisíc Kč prodá. A připusťme, že to bude prodej od daně z příjmů neosvobozený. To nebude nic složitého, vzhledem k tomu, že lhůta pro osvobození při prodeji nemovitostí se od roku 2021 prodloužila na 10 let. Co způsobí takový prodej pozemku, který nemá nic společného s podnikáním?

Takovým příjmem došlo okamžitě k porušení podmínek pro paušální daň. V § 7a zákona o daních z příjmů se říká, že pokud má poplatník v daném roce příjem z §§ 8, 9 nebo 10 (tedy kapitálové příjmy, nájem a ostatní příjmy) vyšší než 15 tisíc Kč za rok, nesplnil pravidla a paušální daň se na něj nevztahuje. Prodej pozemku je příjem podle § 10 a došlo tedy k porušení podmínek. Co to bude znamenat?

Z hlediska paušálního REŽIMU – nic. Podnikatel dál musí platit paušální zálohy, paušální režim trvá. Z hlediska paušální DANĚ – všechno špatně. Za rok 2021 tento člověk paušální daň mít nebude. Naopak, bude mít zcela standardní režim člověka s příjmy z podnikání. To znamená, že bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů v běžném termínu a v něm vyčíslit svoje skutečné příjmy. Bude-li chtít odečíst výdaje (a to asi bude, že…), má klasicky dvě možnosti – výdaje procentuální nebo výdaje skutečné. Skutečné výdaje ale znamenají standardně vedenou daňovou evidenci tak, jako by o paušální dani nikdy ani neslyšel. Pokud takový podnikatel podlehl vábení, že není třeba uchovávat výdajové doklady, nemůže ovšem daňovou evidenci použít a zůstanou mu pouze výdaje procentem. Jestli pro něj budou výhodné, to je jiná věc.

Kromě toho, že bude muset podat daňové přiznání, bude muset také podat přehledy na sociální a zdravotní pojištění, opět jako by neměl nikdy s paušální daní nic společného. Paušální zálohy, které platil celý rok, se rozpadnou na jednotlivé zálohy na daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění a započte si je v přiznání a v přehledech na daňovou povinnost a částky dlužného pojistného.

Žádný podnikatel nemůže v tuto chvíli, v lednu 2021, vědět, jestli bude nakonec splňovat podmínky pro uplatnění paušální daně. To, že bude celý rok platit paušální zálohy, nic neznamená. Pokud proto někdo vedl daňovou evidenci a v roce 2021 přešel na paušální daň, důrazně doporučuji vést daňovou evidenci i nadále. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat…

Připomínám, že prakticky stejný problém nastane i v situaci, kdy poplatník v průběhu roku 2021 bude mít příjem ze zaměstnání, u kterého bude sražena záloha na daň, pokud by se stal plátcem DPH atd.

Pokud byste si chtěli k tomuto poslechnout víc, odkazuji na seminář k paušální dani, který je k dispozici v sekci Semináře.

Photo by Susan Yin on Unsplash