V tomhle materiálu najdete vysvětlivky ke změnám DPH v EU, pokud jde o režim call-off stock, plnní v etzci a osvobození dodání zboží uvnit Spoleenství od dan („rychlá ešení z roku 2020“). Jde o materiál Evropské komise, který sice není právně závazný, ale představuje základní výkladový nástroj změn účinných v České republice od 1. 1. 2020.

Jak uvádí samotná Komise – Vysvětlivky je možné považovat za orientační nástroj, který lze použít k objasnění praktického uplatňování nových pravidel týkajících se režimu call-off stock, plnění v řetězci, osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně a důkazu o přepravě pro účely tohoto osvobození od daně („rychlá řešení z roku 2020“). Pomáhají porozumět ustanovením směrnice Rady (EU) 2018/1910 a prováděcího nařízení Rady (EU) 2018/1912.

Rozhodně doporučuji ke čtení.

Photo by Andrew Neel on Unsplash