V tomto speciálním online semináři rozebírám tzv. řetězové obchody v rámci dodání a pořízení zboží do a z EU. Jde o relativně složitou oblast, jejíž zvládnutí je ale nutné pro každou firmu, která obchoduje se zbožím uvnitř unie. V semináři se věnuji všem základním typům těchto složitějších transakcí, postupuji od jednodušších po komplikovanější a celou problematiku vysvětluji prostřednictvím názorných schémat.

Z obsahu:
Principy řetězových transakcí, základní schéma
Řešení z pohledu českého dodavatele
Třístranné a vícestranné obchody
Řetězové obchody z pohledu odběratele, resp. prostřední osoby
Důsledky nevhodných transakcí, registrace k DPH, nárok na odpočet

Rozsah semináře: cca 2 hodiny
Cena semináře: 1.331,- Kč včetně DPH

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu jeden měsíc, i k opakovanému přehrávání.

Objednávka: DPH – řetězové transakce, vícestranné obchody

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

3 + 10 =