Dne 17. 12. 2020 podepsal prezident novelu zákona 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu. Jde o změnu, která má vyřešit jeden poměrně bolestný problém spojený s podzimním kompenzačním bonusem pro podnikatele, společníky s.r.o. a dohodáře. Jde o to, že zákon neumožňoval souběh nároku na kompenzační bonus a ostatních “covidových” podpor, především dotace MPSV Antivirus a OČR pro OSVČ.

Zmíněnou novelou, která v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce, se situace mění a je umožněna kombinace nároku na bonus a

1. podpory, která slouží k úhradě nájemného (COVID nájem),

2. podpory poskytované zaměstnavatelům (ANTIVIRUS),

3. podpory poskytované v podobě dotace v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu „OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ”

Podle přechodných ustanovení, “vznikl-li subjektu kompenzačního bonusu nárok na kompenzační bonus podle zákona č. 461/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta pro podání žádosti o kompenzační bonus znovu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.”

Ode dne nabytí účinnosti novely poběží tudíž pro dotčené subjekty nová dvouměsíční lhůta pro uplatnění nároku na bonus.

 

Rolovat nahoru