Upozornění k účetní závěrce – kurzové rozdíly
Od roku 2020 se diskutují nerealizované kurzové rozdíly k poskytnutým zálohám v cizí měně. Máme k dispozici Interpretaci NUR č. 43 – http://nur.cz/wp-content/uploads/2021/08/I-43.pdf Národní účetní rada dost jednoznačně konstatuje, že ve standardních situacích by poskytnutá záloha neměla být k rozvahovému dni na účtu 314, ale v případě zálohy na majetek by měla být zaúčtována na majetku (sk. 05), v případě zálohy na zásoby by měla být na zásobách (sk. 15) a u zálohy na služby na 381. Z toho potom dovozují, že se taková záloha nepřepočítává kurzem ČNB ke konci roku, jinými slovy, neděláme k ní kurzové rozdíly.
Přestože se mi tento postup principiálně líbí (z podstaty věci nemám rád nerealizované kurzové rozdíly a jejich daňové dopady), přiznám se, že jsem měl svoje pochybnosti o průchodnosti tohoto přístupu, zejména s ohledem na daňové dopady. Víme, že kurzové rozdíly jsou v zásadě vždy daňově relevantní, daň z příjmů ohledně nich nemá žádnou speciální úpravu. Rozebírám tuhle problematiku i ve svém posledním semináři k DPPO https://jiri-klima.com/dan-z-prijmu-pravnickych-osob…/ a říkám tam, že bych měl tento přístup k zálohám rád potvrzený od státní správy.
Prosby vyslané do vesmíru se (někdy) plní 😊. Máme úplně čerstvý rozsudek Nejvyššího správního soudu, který řešil poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek v cizí měně. Firma neudělala kurzový rozdíl ke konci roku, a protože měl vyjít výnosový, správce doměřil. Nejvyšší správní soud jednoznačně konstatoval, a vycházel přitom z uvedené Interpretace NUR, že k záloze na majetek se nerealizované kurzové rozdíly nedělají. Rozsudek doporučuji ke čtení, najdete zde – http://www.nssoud.cz/…/0170_4Afs_2100035S…
Někdy to rozepíšu podrobněji, tohle berte jen jako upoutávku. Jsou firmy, pro které to v závěrce 2021 může být celkem podstatná záležitost. Současně upozorňuji, že před pár dny vyšla na stránkách NUR nová interpretace I-47, která řeší obrácenou situaci, totiž přijaté zálohy v cizí měně. I tady NUR konstatuje, že by k rozvahovému dni neměly být zachyceny na 324, ale na výnosech příštích období. Tudíž opět žádné kurzové rozdíly. Viz http://nur.cz/…/schval…/i-47-prijate-zalohy-v-cizi-mene/
Nemohly by se ty prosby do vesmíru plnit častěji? 😅🙂
Photo by Greg Rakozy on Unsplash