Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních údajů

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, zapsán v seznamu Komory daňových poradců ČR pod ev. č. 2969, Hajany 128, PSČ 664 43.

Osobní údaje je oprávněn zpracovávat také zaměstnanec správce.

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky vyjadřujete souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci, a to v souladu s Nařízením Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Osobní údaje, kterými jsou

  • Jméno a příjmení, popř. obchodní firma
  • Bydliště nebo sídlo
  • Emailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Číslo bankovního účtu

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro účely zasílání obchodních a marketingových nabídek a informací správce, po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu deseti let. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány automatizovaně prostřednictvím počítačových programů a v písemné podobě.

Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich ochranu nebo výmaz. Má právo požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány. Subjekt má také právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to buď emailem na adrese klima@jiri-klima.com nebo písemně na adresu správce. Subjekt údajů má dále právo požádat o informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 shora uvedeného Nařízení Rady (EU). Správce dále prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Subjekt údajů prohlašuje, že si je vědom svých práv podle Nařízení Rady (EU) 2016/679 a že všechny poskytnuté údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Tento souhlas je svobodným a vědomým projevem vůle subjektu údajů.