Termín

1.11.2021, od 9,00 do 15,00 hod.

Místo konání

Hotel Gregor, Brno – Modřice, nám. Svobody 6, 664 42 Modřice

Náplň semináře

Cílem tohoto semináře je rozbor změn, novel a výkladů, které nás v daňové oblasti potkaly v roce 2021. Počínaje daňovým balíčkem v daních z příjmů, mimořádnými odpisy, paušální daní, až po rozsáhlou novelu DPH s účinností od 1. října 2021, jde o skutečně nabitý rok. V tomto semináři zrekapitulujeme podstatné změny a zásahy do daňových zákonů a zaměříme se i na praktické zkušenosti s jednotlivými úpravami a na výklady, kterými nás obdařila finanční správa. V průběhu semináře bude samozřejmě prostor pro vaše dotazy.

Z probíraných témat:

  • Změny v oblasti osvobození při prodeji nemovitostí
  • Mimořádné odpisy, zásahy do hmotného majetku, porovnání s účetní úpravou, důsledky
  • Zcela nová úprava nehmotného majetku, odpisy, limity
  • Daňové a nedaňové náklady v roce 2021
  • Zaměstnanecké benefity
  • DPH u nájmu od 1. 1. 2021, úpravy odpočtu
  • Průřez změnami v DPH od 1. 7. resp. od 1. 10. 2021

 

Přednášející

Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců, zkušební komisař Komory daňových poradců České republiky

Cena

2.200,- Kč (zahrnuje DPH, oběd, coffee break, podkladové materiály)

Přihláška a platební podmínky

Přihlášku zašlete na adresu info@klimastratilova.cz, uveďte prosím fakturační údaje firmy. Faktura bude vystavena po obdržení platby na účet: 2800915945/2010 VS: IČO

Kontakt: Ing. Dana Trnavská, tel. 733 364 602

Photo by vnwayne fan on Unsplash

 

Rolovat nahoru