V prosinci 2020 vyšla ve Sbírce novela zákona o daních z příjmů, která přinesla novou úpravu paušální daně pro fyzické osoby pro rok 2021 a následující. Jde v principu o zcela nový institut, s novými podmínkami a pravidly. Předmětem tohoto semináře je podrobný rozbor příslušných ustanovení zákona, vysvětlení principu celého systému a upozornění na problematické body nové úpravy.
Seminář doporučuji všem, kteří uvažují pro sebe nebo pro své klienty o použití paušální daně.
Z obsahu:
Paušální režim vs. paušální daň
Podmínky pro vstup do paušálního režimu
Oznámení o vstupu
Konstrukce záloh a paušální daně
Postup při porušení podmínek
Dobrovolné vystoupení z paušálního režimu
Rozsah semináře: 2 hodiny 20 minut
Cena semináře: 1.210,- Kč včetně DPH
Objednávka - Paušální daň 2021

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

1 + 13 =