Od 1. 1. 2024 vstoupí v platnost tzv. konsolidační daňový balíček, představující významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Předmětem tohoto semináře bude proto shrnutí všech podstatných změn, především v klíčových daňových zákonech.
Z obsahu:
  • Změny v oblasti sazeb pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení
  • Omezení vstupní ceny osobních automobilů pro daňové odpisy
  • Mimořádné odpisy nově
  • Dohody o provedení práce nově, dopady na daňovou oblast
  • Náklady – změny pro daňové přiznání
  • Změny v osvobozených příjmech fyzických osob
  • Kurzové rozdíly na osobních účtech
 
Rozsah semináře: cca 3 hodiny 20 minut
Cena semináře: 1.400,- Kč bez DPH, 1.694,- Kč včetně DPH. 
Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu šest měsíců, i k opakovanému přehrávání.
Objednávka - Konsolidační balíček 2024 - videoseminář

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

5 + 8 =