Termín

 1. 11. 2023, od 9,00 do 14,00 hod.

Místo konání

Hotel Gregor, Brno – Modřice, nám. Svobody 6, 664 42 Modřice

Náplň semináře

Od 1. 1. 2024 vstoupí v platnost tzv. konsolidační daňový balíček, představující významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Předmětem tohoto semináře bude proto shrnutí všech podstatných změn konce roku 2023 a začátku roku 2024.

Z obsahu:

 • Změny v oblasti sazeb pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení
 • Omezení vstupní ceny osobních automobilů pro daňové odpisy
 • Mimořádné odpisy nově
 • Datové schránky nově, dopady na daňovou oblast
 • Náklady – změny pro daňové přiznání
 • Kniha jízd – judikatura
 • Aktuální koordinační výbory, výklady a stanoviska GFŘ

  Cena:  2.400, – Kč (zahrnuje DPH, coffee break, podkladové materiály)

  Přihláška a platební podmínky

  Přihlášku zašlete na adresu info@klimastratilova.cz, uveďte prosím fakturační údaje firmy. Faktura bude vystavena po obdržení platby na účet: 2800915945/2010 VS: IČO

  Kontakt: Ing. Dana Trnavská, tel. 733 364 602