Tento seminář je součástí cyklu tří bloků k problematice majetku. Seminář lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

Obsah semináře:

 • Technické zhodnocení v dani z příjmů – základní pojmy, vymezení, změny 2021
 • Postup při posuzování, kdy a zda se jedná o technické zhodnocení
 • Stavební pojmy – nástavba, přístavba, stavební úprava – podrobný rozbor
 • Možnost kombinace TZ a opravy v jedné akci, podmínky
 • Rekonstrukce a modernizace – výklad, porovnání
 • Oprava – definice, srovnání, důsledky do daní z příjmů
 • Technické zhodnocení nehmotného majetku – nová úprava 2021, přechodníky
 • Kombinace starého a nového režimu u TZ nehmotného majetku
 • Technické zhodnocení najatého majetku z pohledu nájemce i pronajímatele
 • Nepeněžní příjmy u pronajímatele, dopady do DPH
 • Uvedení do původního stavu, pravidla, úskalí

Délka semináře – cca 3 hodiny a 15 minut

Seminář bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu tří měsíců od zakoupení

Cena: 1.200, – Kč bez DPH, 1.452, – Kč včetně DPH

Objednávka - Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – část 3

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

2 + 14 =