Tento seminář je součástí cyklu tří bloků k problematice majetku. Seminář lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

Obsah semináře:

 • Uvedení majetku do užívání – daňově, účetně, stanovení správného data, důsledky
 • Stanovení vstupní ceny
 • Daňová úprava vstupní ceny § 29 ZDP, účetní úprava pořizovací ceny podle vyhlášky
 • Dotace na majetek, účtování
 • Náklady spojené se získáním dotace
 • Vyvolaná investice
 • Odpisování majetku – účetní a daňové odpisy
 • Odpisování do zbytkové hodnoty, komponentní odpisy
 • Odpisovatel, vlastník, výhrada vlastnictví
 • Majetek vyloučený z odpisování
 • Mimořádné odpisy § 30a nově v roce 2020-2021
 • Přerušení odpisování – nová stanoviska a výklady GFŘ
 • Speciální pravidla pro odpisování nehmotného majetku, změny, přechodná ustanovení
 • Vyřazení majetku, jednotlivé možnosti a důsledky na dani z příjmů a DPH

Délka semináře – cca 4 hodiny a 20 minut

Seminář bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu tří měsíců od zakoupení

Cena: 1.400, – Kč bez DPH, 1.694, – Kč včetně DPH

Objednávka - Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – část 2

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

12 + 4 =