Tento seminář je součástí cyklu tří bloků k problematice majetku. Seminář lze zakoupit samostatně, nicméně doporučuji shlédnout celý cyklus. Všechny tři bloky jsou vzájemně propojené a dohromady dávají největší smysl.

Obsah semináře:

 • Základní pojmy podle daně z příjmů, účetnictví a DPH – novinky 2021, přechodná ustanovení
 • Nemovité věci – právně, účetně, daňově
 • Stavební zákon, katastrální zákon, jednotka
 • Speciální úprava daně z příjmů – součást stavby vs. samostatná movitá věc
 • Právo stavby, věcná břemena
 • Specifika nehmotného majetku – vymezení daňové a účetní
 • Pozemek – daňová, účetní a právní úprava
 • DPH při prodeji pozemku, nové výklady a pravidla
 • Datum uskutečnění při prodeji nemovitostí
 • Nehmotný majetek – účetní a daňové vymezení
 • Změny v nehmotném majetku pro rok 2021

Délka semináře – cca 4 hodiny a 30 minut

Seminář bude k dispozici k opakovanému přehrávání po dobu tří měsíců od zakoupení

Cena: 1.400, – Kč bez DPH, 1.694, – Kč včetně DPH

Objednávka - Hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 – část 1

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

4 + 12 =