Podrobný komentář k ustanovením zákona týkajícím se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, vývozu a dovozu zboží vůči třetím zemím, po všech změnách v posledních dvou letech. U každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady atd.

Z obsahu:

 • prodej zboží na dálku, e-shopy
 • pravidla přepočtu cizí měny na českou
 • dodání zboží do EU, podmínky pro osvobození
 • pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí
 • opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně
 • pronájem movitých věcí pořízení zboží z jiného členského státu
 • přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod.
 • dovoz zboží – přiznání daně, základ daně, daňové doklady
 • vývoz zboží – daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání 

  Termín:    28. – 29.4.2022

  Místo konání:   Hotel Gregor, Brno – Modřice, nám. Svobody 6, 664 42 Modřice

  Cena:    3.900,- Kč (zahrnuje DPH, oběd, coffee break, podkladové materiály)

  Přihláška a platební podmínky:

  Přihlášku zašlete na adresu info@klimastratilova.cz, uveďte prosím fakturační údaje firmy. Faktura bude vystavena po obdržení zálohové platby na účet: 2800915945/2010 VS: IČO

  Kontakt: Ing. Dana Trnavská, tel. 733 364 602