Tento videoseminář je zaměřen na  další z daňových balíčků, tentokrát platný od 1. 1. 2023, který bude znamenat významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Některá ustanovení mají retroaktivní účinky, některá začnou platit bezprostředně na začátku roku 2023.

Z obsahu:
  • Změny v oblasti obratu pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení
  • Kontrolní hlášení – nová pravidla, pokuty a jejich promíjení
  • Paušální daň – nová konstrukce, pravidla, záludnosti
  • Mimořádné odpisy
  • Datové schránky nově, dopady na daňovou oblast
  • Daň z neočekávaných zisků
Rozsah: cca 2,5 hodiny
Cena semináře: 1331,- Kč včetně DPH. 
Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu tři měsíce, i k opakovanému přehrávání.
Objednávka - Daňový balíček 2023 - videoseminář

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

3 + 2 =

Photo by Sahand Babali on Unsplash