Od 1. 1. 2023 začne platit další z daňových balíčků, v tomto případě představující významné zásahy do daní z příjmů, do daně z přidané hodnoty a dalších předpisů. Kromě toho probíhá intenzivní výkladový proces v účetnictví a souvisejících oblastech. Předmětem tohoto semináře bude proto shrnutí všech podstatných změn konce roku 2022 a začátku roku 2023.

Z obsahu:

 • Změny v oblasti obratu pro DPH, důsledky, přechodná ustanovení
 • Kontrolní hlášení – nová pravidla, pokuty a jejich promíjení
 • Leasing a DPH – nová judikatura
 • Paušální daň – nová konstrukce, pravidla, záludnosti
 • Mimořádné odpisy
 • Datové schránky nově, dopady na daňovou oblast
 • Náklady – změny pro daňové přiznání
 • Kurzové rozdíly – interpretace, judikatura
 • Daň z mimořádných zisků
 • Aktuální koordinační výbory, výklady a stanoviska GFŘ

  Místo konání:    Hotel AVANTI, Střední 61, Brno

  Termín:              4. 1. 2023, od 9,00 do 14,00 hod

  Cena:                 2.100, – Kč (zahrnuje DPH, coffee break, podkladové materiály)

  Přihláška a platební podmínky

  Přihlášku zašlete na adresu info@klimastratilova.cz, uveďte prosím fakturační údaje firmy. Faktura bude vystavena po obdržení platby na účet: 2800915945/2010 VS: IČO

  Kontakt: Ing. Dana Trnavská, tel. 733 364 602

  Photo by Kostiantyn Li on Unsplash