Cílem tohoto videosemináře je rozbor změn, novel a výkladů, které nás v daňové oblasti potkaly v roce 2021. Počínaje daňovým balíčkem v daních z příjmů, mimořádnými odpisy, paušální daní, až po rozsáhlou novelu DPH s účinností od 1. října 2021, jde o skutečně nabitý rok. V tomto semináři zrekapitulujeme podstatné změny a zásahy do daňových zákonů a zaměříme se i na praktické zkušenosti s jednotlivými úpravami a na výklady, kterými nás obdařila finanční správa.

Z probíraných témat:

  • Změny v oblasti osvobození při prodeji nemovitostí
  • Mimořádné odpisy, zásahy do hmotného majetku, porovnání s účetní úpravou, důsledky
  • Zcela nová úprava nehmotného majetku, odpisy, limity
  • Daňové a nedaňové náklady v roce 2021
  • Zaměstnanecké benefity
  • DPH u nájmu od 1. 1. 2021, úpravy odpočtu
  • Průřez změnami v DPH od 1. 7. resp. od 1. 10. 2021

 

Rozsah semináře: 4 hodiny a 25 minut

Cena

1.400,- Kč bez DPH, DPH 21 %, cena celkem 1.694,- Kč

Objednávka - Daňové a účetní aktuality - podzim 2021

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

15 + 10 =