Daňové a účetní aktuality – léto 2022

První polovina roku 2022 byla překvapivě bohatá na změny v daňové a účetní oblasti, jednak legislativní – máme několik novel daně z příjmů, například, a jednak výkladové. Máme novou judikaturu, která mění pravidla ohledně leasingu a DPH, zásadní novelu silniční daně, MF nám nadělilo několik Finančních zpravodajů, máme nové koordinační výbory s GFŘ…

Cílem tohoto videosemináře je utřídit si podstatné změny v daňově účetní oblasti, které nás zatím v roce 2022 potkaly a zároveň nahlédnout na připravované změny pro rok 2023.

 • Změny v oblasti cestovních náhrad
 • Změny v daních z příjmů zvláštním zákonem, účinné od května 2022 a novela daně z příjmů účinná od 1.7.2022
 • Změny v silniční dani – zálohy, nové vymezení předmětu daně, přiznání
 • Dodaňování 1 % z titulu použití firemního vozidla pro soukromé účely zaměstnance – změny u nízkoemisních vozidel, retroaktivita pro celý rok 2022
 • Stravování zaměstnanců na pracovní cestě – uznatelnost nákladů
 • Náhled změn v daních z příjmů pro rok 2023
 • Kurzové rozdíly a jejich účetní a daňové dopady – nová judikatura 2022
 • DPH – obrat pro rok 2023 včetně přechodných ustanovení a úpravy na přelomu 2022 a 2023
 • Změny v leasingu a DPH – reakce na judikaturu, koordinační výbory s GFŘ
 • Koordinační výbor – DPH u energií – předčasné ukončení smlouvy, náhrady, změny podmínek
 • Poslední Finanční zpravodaje, prominutí úroků ze strany GFŘ, datové schránky v roce 2023
Rozsah semináře: cca 2,5 hodiny
Cena semináře: 1331,- Kč včetně DPH. 
Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu tři měsíce, i k opakovanému přehrávání.
Objednávka - Daňové a účetní aktuality - léto 2022

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

7 + 6 =

Photo by Link Hoang on Unsplash