Cílem tohoto videosemináře je rozbor nejsledovanější oblasti v daních z příjmů vůbec, a to daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Podrobně projdeme paragrafy 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění, po novelách z přelomu roku 2020 a 2021. Seminář není zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.

Seminář je delší než obvykle (téměř pět a půl hodiny), protože náklady jsou téma, které když už se rozebírá, musí se rozebrat pořádně…

Z probíraných témat:

  • Zaměstnanecké benefity, stravovací paušál
  • Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty
  • Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, DPH
  • Úroky z úvěrů a půjček
  • Dopravní paušál
  • Likvidace zásob
  • Manka a škody

Rozsah semináře: 5 hodin a 25 minut
1.400,- Kč bez DPH, DPH 21% , cena celkem 1.694,- Kč.

Objednávka - Daňové a nedaňové náklady – aktuálně 2021

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

9 + 5 =