Předmětem tohoto video semináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2020 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2020. Seminář je strukturován podle daňového přiznání a cílem je důkladný rozbor problematických pasáží zákona.

Zákon o daních z příjmů prošel na přelomu roku 2020 a 2021 podstatnými úpravami, řada z nich se promítá i do daňového přiznání. Cílem tohoto semináře je vedle problémových operací v přiznání PO upozornit na změny pro rok 2021.

Celý výklad je úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

Z probíraných témat:

  • Termíny a způsoby podání daňového přiznání
  • Bezúplatné příjmy
  • Hmotný majetek – mimořádné odpisy, nové pojmy, nová úprava
  • Nehmotný majetek
  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim
  • Změny v osvobození u právnických osob
  • Odčitatelné položky od základu daně, daňová ztráta nově

Rozsah semináře: cca 3 hodiny 45 minut
Cena semináře: 1331,- Kč včetně DPH. 

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu jeden měsíc, i k opakovanému přehrávání.

Objednávka: Daň z příjmů právnických osob – daňové přiznání

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

2 + 1 =

Rolovat nahoru