Předmětem tohoto videosemináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2021 s důrazem na oblast právnických osob a správné vyplnění formuláře daňového přiznání PO za rok 2021. Seminář je rozdělen zhruba na tři okruhy – začíná rekapitulací změn daně z příjmů, pokračuje účetními změnami a nakonec rozebírám vybrané řádky daňového přiznání právnických osob. 
Celý výklad je úzce navázán na účetní operace, především závěrkové.

Z probíraných témat:
  • Termíny a způsoby podání daňového přiznání
  • Nové přílohy přiznání
  • Hmotný a nehmotný majetek – mimořádné odpisy, nové pojmy, nová úprava 
  • Daňová ztráta, zpětné uplatnění, důsledky na lhůty pro kontrolu, vzdání se práva na ztrátu
  • Nové Interpretace Národní účetní rady s vlivem na účetní závěrku
  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim 
  • Dary u právnických osob
  • Vybrané řádky daňového přiznání – zvyšující a snižují položky základu daně

Rozsah semináře: cca 3 hodiny
Cena semináře: 1331,- Kč včetně DPH. 

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu tři měsíce, i k opakovanému přehrávání.

Objednávka - Daň z příjmů právnických osob - daňové přiznání

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

10 + 7 =

Photo by Thomas T on Unsplash