Předmětem tohoto videosemináře je zákon o daních z příjmů ve znění 2022 s ohledem na oblast právnických osob a daňové přiznání PO za rok 2022.V semináři probírám změny na přelomu let 2022 a 2023, účetní i daňové novinky vztahující se k daňovému přiznání a rozebírám klíčové řádky daňového přiznání právnických osob. 
Celý výklad je úzce provázán s účetními operacemi, především závěrkovými.

Z probíraných témat:
 
  • Novinky 2022 a 2023 v oblasti právnických osob
  • Termíny a způsoby podání daňového přiznání
  • Klíčová judikatura NSS
  • Přílohy přiznání
  • Hmotný a nehmotný majetek – mimořádné odpisy, nová úprava 
  • Daňová ztráta, zpětné uplatnění, důsledky na lhůty pro kontrolu, vzdání se práva na ztrátu
  • Interpretace Národní účetní rady s vlivem na účetní závěrku
  • Kurzové rozdíly, účetní a daňový režim 
  • Dary u právnických osob
  • Vybrané řádky daňového přiznání – zvyšující a snižují položky základu daně

Rozsah semináře: cca 3 hodiny
Cena semináře: 1.200,- Kč bez DPH, 1.452,- Kč včetně DPH. 

Na základě zaslané objednávky Vám bude vystavena faktura, po jejíž úhradě Vám e-mailem pošlu odkaz na seminář. Na ten stačí pouze kliknout, není nutné instalovat žádný software. Seminář bude k dispozici na webovém odkazu šest měsíců, i k opakovanému přehrávání.

Objednávka - Daň z příjmů právnických osob 2022 — 2023 daňové přiznání

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

8 + 13 =

Photo by Thomas Bormans on Unsplash