Předmětem semináře je rozbor daně z přidané hodnoty ve znění 2021 a výhled na rok 2022. Seminář je zaměřen především na rekapitulaci změn a úprav zákona o DPH v roce 2021 ve světle současných výkladů. 

Z obsahu:

Záloha na nadměrný odpočet
Osvobození nájmu nově a jeho důsledky
Sazby daně k 1.1.2021
Změny v daňovém přiznání a elektronické komunikaci se správcem daně
E-commerce, OSS
Prodej zboží na dálku
Služby s místem plnění v EU
Prominutí DPH na elektřině a plynu
Nový režim cestovních služeb

Rozsah semináře: cca 3 hodiny

Cena semináře: 1.100,- Kč bez DPH, 1.331,- Kč vč. DPH

Objednávka - Daň z přidané hodnoty 2021 - 2022

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

11 + 7 =

Photo by XPS on Unsplash